ประกันรถยนต์ชั้น 2
Lifestyle

ความคุ้มครองของประกันภัยชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 2

รถยนต์กับประกันรถยนต์ เป็นสองสิ่งที่แยกจากกันแทบไม่ออก ดังนั้นสำหรับผู้ใช้รถแล้วย่อมรู้จักประกันแต่ละประเภทเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือ ชั้น 2+ ที่ให้ความคุ้มครองในระดับที่ใกล้เคียงกันและมีความต่างกันเพียงน้อย แต่สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 อาจเป็นหนึ่งในประเภทประกันภัยที่เพื่อนๆ มองข้ามไป ในที่นี้เรามาดูกันว่า ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น 2 หรือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 แตกต่างเพียงไม่มีความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ โดยมีความคุ้มครองหลัก ดังนี้

2.1 คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

เมื่อเกิดการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทางบริษัทประกันภัยจะมีการรับผิดชอบต่อทั้งบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี รวมทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถคันเอาประกัน โดยวงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันแต่ละแห่ง

2.2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่ได้เกิดความเสียหายต่อทางทรัพย์สิน ทางบริษัทประกันก็จะมีการชดใช้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่ได้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดให้กับรถคันที่เอาประกันกันเลย 

จะเห็นว่ากรณีนี้ทำให้ประกันรถยนต์ชั้น 2 ต่างจาก ประกันรถยนต์ 2+ ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของเราด้วย เฉพาะในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุรถชนรถ 

2.3 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์

กรณีที่รถของเราสูญหาย หรือได้ถูกไฟไหม้ ทางบริษัทประกันจะมีการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ได้เกิดขึ้น โดยมีการติดตามความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจริง แต่จะต้องไม่เกินจำนวนที่ได้มีการระบุไว้ในกรมธรรม์ และจะไม่มีการรับผิดชอบต่อทางด้านทรัพย์สินภายในรถ 

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 2 ต่างจากประกันรถยนต์ชั้น 3 ซึ่งประกันชั้น 3 จะไม่ให้ความคุ้มครองรถสูญหาย หรือไฟไหม้รถแต่อย่างใด

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ เพื่อนๆ คงจะเห็นแล้วว่า ประกันภัยชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? 

ท้ายที่สุด “ความคุ้มค่า” ของประกันแต่ละประเภทคือการไม่เกิดอุบัติเหตุครับ ที่เหลือเป็นเรื่องของความพึงพอใจในการจ่ายเบี้ยประกันของคุณและความต้องการความอุ่นใจจากการคุ้มครองของประกันแต่ละประเภท ซึ่งในการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ประกันแต่ลประเภทสามรถเปรียบเทียบออนไลน์ได้ หรือ ปรึกษากับนายหน้าได้โดยตรง