Site Overlay

Uwell – Amulet Pod System Vape Watch Kit บุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่

พอท บุหรี่ไฟฟ้านาฬิกา เป็นระบบการใช้งานเดียวกันกับบุหรี่ไฟฟ้าทั่วๆไป  หรืออาจดัดแปลงให้มีลักษณะต่างออกไป ส่วนประกอบหลัก คือ แบตเตอรี่ ตัวที่ทำให้เกิดไอและความร้อน และตลับเก็บน้ำยา พอท บุหรี่ไฟฟ้านาฬิกา จะทำงานได้ไม่เต็มรูปแบบถ้าขาดน้ำยา ซึ่งบรรจุอยู่ในตลับเก็บน้ำยาเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการทำความร้อนก่อนกลายเป็นไอที่ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูบเข้าไปในปอด พอท บุหรี่ไฟฟ้านั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดึงสั้น ควันน้อย และได้นิโคตินที่สูง มีการเลียนแบบกับการใช้บุหรี่จริงหรือที่เราเรียกว่า MTL (Mouth to Lung) และชาร์จไฟด้วยระบบ USB เป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลาชาร์จไม่เกิน 2 ชั่วโมง ก็ใช้ได้ยาวนานหลายวัน ส่วนลักษณะฟีลการสูบ saltnic จะให้ความกระแทกคอน้อยกว่าฟรีเบส แต่ในปริมาณความเข้มข้นที่มากก็ยังทำให้มีการกระแทกคอเล็กน้อยสำหรับครั้งแรกที่สูบ ในเรื่องของกลิ่นก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้นั่นเอง Continue readingUwell – Amulet Pod System Vape Watch Kit บุหรี่ไฟฟ้าแบบใหม่