Lifestyle

ทำไมการตรวจเช็คลมยาง จึงเป็นสิ่งจำเป็น ?

ผู้ที่ใช้รถส่วนใหญ่มักจะละเลยในเรื่องของยางรถยนต์ เพราะคิดว่าไม่สำคัญ นานๆ เช็คทีก็ยังได้ และเหตุผลนี้นี่เองจึงทำให้เกิดปัญหาในการขับขี่อยู่บ่อยๆ เพราะยางรถยนต์ หรือลมยางมีผลอย่างยิ่งกับสมรรถนะการขับขี่ทั้งทางด้านการควบคุม, การบังคับเลี้ยว, การเบรค, ความประหยัดน้ำมัน และที่สำคัญ หากมีการเติมลมยางที่ผิดพลาดไม่ว่าจะมากไปหรือน้อยไป ก็จะส่งผลให้เกิดการสึกหรอของยางรถยนต์ หรือแม้กระทั่งตัวรถเอง และเมื่อใช้ไปนานวันก็จะทำให้ยางเสื่อมสรรถภาพไวกว่าปกติอีกด้วย วิธีการตรวจเช็คยางรถยนต์ หรือลมยาง วิธีการตรวจเช็คยางรถยนต์ หรือลมยาง สามารถทำได้ง่ายๆ คือ ต้องมีการตรวจเช็คยางรถยนต์ หรือลมยางเป็นประจำ เพราะว่าลมยางนั้นจะอ่อนแอลงไปทุกวันเนื่องจากการใช้งาน แม้จะอยู่ในอุณหภูมิ

Read More