Site Overlay

ข้อแตกต่างของการทำเสน่ห์แต่ละแบบ

เชื่อว่าทุกคนก็ต้องการอยากจะเป็นที่รักของคนทั่วไป อยากจะมีหน้ามีตาในสังคม เพราะถ้าหากทำอะไรก็มีคนรักมีคนชอบ การทำงานหรือจะทำอะไรก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากกว่าคนที่ไม่มีใครชื่นชอบ สำหรับสิ่งที่จะช่วยให้คนรักคนชอบมากขึ้น โดยเฉพาะเพศตรงข้ามก็คือ ทำเสน่ห์สายขาว เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ แม้ในปัจจุบันก็ยังนิยมกันอยู่ สำหรับการทำเสน่ห์นั้นก็มีอยู่หลายรูปแบบContinue readingข้อแตกต่างของการทำเสน่ห์แต่ละแบบ