Lifestyle

การคัดเลือกผู้รับเหมาที่ได้ผลดีที่สุด

จะสร้างบ้านทั้งที อะไรๆ ก็เต็มไปหมดไหนจะเรื่องเงินทุนสำหรับการสร้างบ้าน ไหนจะต้องหา ผู้รับเหมา Conventure รับสร้างบ้าน อีก รวมไปถึงความกังวลในหลายๆ อย่างที่มักจะเกิดขึ้น นั่นก็คือเราจะได้บ้านเหมือนอย่างที่ต้องการเอาไว้หรือไม่ เราจะโดนโกงหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้ คนที่เคยผ่านประสบการณ์ในการสร้างบ้านมา จะรู้ดีที่สุด การเลือกผู้รับเหมาในการสร้างบ้าน จึงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญที่สุด นอกเหนือจากเงินทุนสำหรับก่อสร้าง การคัดเลือกผู้รับเหมาให้ดีก่อนทำสัญญาสร้างบ้าน จะเป็นการลดความเสี่ยงของผู้รับเหมา ที่อาจจะโกงเงิน หรือว่าทิ้งงานได้ ลองมาดูว่ามีหลักในการเลือกผู้รับเหมาอย่างไร ที่ถือว่าปลอดภัยเสี่ยงน้อยที่สุด -หาคนแนะนำ

Read More